KIJKI ZJAZDOWE

Prawdziwy narciarz powinien umiejętnie wybierać dla siebie optymalny sprzęt. Dlatego też bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, aby nie decydować się na pierwsze lepsze wyposażenie, lecz dopasowywać je do siebie- swej kondycji, swych umiejętności oraz możliwości finansowych. Przy tak wymagającej dyscyplinie sportowej, jaką jest niewątpliwie popularne dziś narciarstwo, powinniśmy się Mieszacze statyczne skoncentrować w głównej mierze na optymalnym wyborze kijków zjazdowych. To one stanowią nadrzędny atrybut każdego narciarza. A zatem kiedy jesteś na prawdziwym stoku, zawsze musisz być w nie wyposażony. Na zwyczajnych pagórkach, gdzieś gdzie uprawiasz amatorszczyznę narciarstwa z pewnością obejdzie się bez tego typu sprzętu. Niemniej jednak kijki zawsze warto ze sobą mieć, chociażby po to, aby nie nabawić się jakiejś kontuzji. Wyposażenie w nie pozwala na to, aby utrzymać właściwą równowagę i nie przewrócić się. Jak wybierać te akcesoria sportowe? Popatrz na długość. Kijki powinny być dostosowywane przede wszystkim pod względem parametrów technicznych. Specjaliści zalecają, aby kijki był tak dobrane, żeby stojąc nie w stroju narciarskim, ale naszym zwyczajnym ubraniu, przedramię było delikatnie zwrócone ku ziemi w momencie chwycenia do dłoni odwróconego kijka. Jeszcze inni eksperci uznają zasadę odliczania pięćdziesięciu centymetrów od wzrostu. Można także dzielić wzrost przez 1,4 bądź odwrotnie- wykonać działanie mnożenia przez 0,72.

Autor: